Chào mừng quý vị đến với website của Trường mầm non Mai lâm- Đông Anh- Hà Nội...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Khối MG Lớn

LỚP A 1
DANH SÁCH LỚP MẪU GIÁO LỚN A1- Năm học 2012-2013 Giáo viên phụ trách lớp : ……………………………………………… STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI Ở HỘ KHẨU MAI LÂM HỘ KHẨU NƠI KHÁC BỐ MẸ ĐIỆN THOẠI NAM NỮ Hộ Khẩu Trái tuyến TÊN NN TÊN NN 1 Ng thị Hiền Anh 21/11/07 ...

Khối MG Nhỡ

Lớp B3
DANH SÁCH LỚP MẪU GIÁO NHỠ B3- Năm học 2012-2013 Giáo viên phụ trách lớp : ……………………………………………… STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI Ở HỘ KHẨU MAI LÂM HỘ KHẨU NƠI KHÁC BỐ MẸ ĐIỆN THOẠI NAM NỮ Hộ khẩu Trái tuyến TÊN NN TÊN NN 1 Ng Ngọc Thanh Trà 09/03/08 ...

Khối MG Bé

Lớp C1
DANH SÁCH LỚP MẪU GIÁO BÉ C1- Năm học 2012-2013 Giáo viên phụ trách lớp : ……………………………………………… STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI Ở HỘ KHẨU MAI LÂM HỘ KHẨU NƠI KHÁC BỐ MẸ ĐIỆN THOẠI NAM NỮ Hộ khẩu Trái tuyến TÊN NN TÊN NN 1 NgPhương Anh 18/8/09 Lộc Hà...

Khối Nhà Trẻ

Lớp nhà trẻ 18-24 tháng
DANH SÁCH LỚP NHÀ TRẺ 18-24 THÁNG - Năm học 2012-2013 Giáo viên phụ trách lớp : ……………………………………………………….. STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI Ở HỘ KHẨU MAI LÂM HỘ KHẨU NƠI KHÁC BỐ MẸ ĐIỆN THOẠI NAM NỮ Hộ khẩu Trái tuyến TÊN NN TÊN NN 1 Ngô Trung Kiên 25/3/11 Lộc...