Chào mừng quý vị đến với website của Trường mầm non Mai lâm- Đông Anh- Hà Nội...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Kế hoạch thi đồ dùng đồ chơi cấp huyện

PHÒNG GD&ĐTH. ĐÔNG ANH TRƯỜNG MN MAI LÂM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc BÁO CÁO Kế hoạch thi đồ dùng đồ chơi cấp huyện Năm học 2011-2012 Thực hiện kế hoạch số 231 PGD&ĐT- GDMN V/v thi đồ dùng đồ chơi cấp huyện năm học 2011-2012. Bộ phận chuyên môn trường mầm non Mai Lâm dự kiến kế hoạch như sau: 1/ Chuẩn bị nội dung - Các loại hình đồ dùng, thiết bị dạy học...

kế hoạch thi CNTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc BÁO CÁO KẾ HOẠCH Chuẩn bị tham dự thi CNTT cấp huyện Năm học 2011-2012 Thực hiện theo kế hoạch số 196 HD- PGD&ĐT hướng dẫn nhiệm vụ ứng dụng CNTT năm học 2011-2012. Bộ phận chuyên môn trường mầm non Mai Lâm dự kiến kế hoạch như sau: 1/ Nhân sự - Các đồng chí trong tổ CNTT. - Các đồng chí tổ trưởng chuyên môn các tổ. 2/ Nội dung -...

Kế hoạch thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện

PHÒNG GD&ĐTH. ĐÔNG ANH TRƯỜNG MN MAI LÂM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc BÁO CÁO Kế hoạch thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện Năm học 2011-2012 Thực hiện kế hoạch số 233 PGD&ĐT- GDMN ngày 5/12/2011 về việc hướng dẫn thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2011-2012. Bộ phận chuyên môn trường mầm non Mai Lâm xây dựng kế hoạch thực hiện với các nội dung cụ thể như sau: 1/ Thời...

Kế hoạch hội giảng

PGD & ĐT H. ĐÔNG ANH TRƯỜNG MN MAI LÂM ----------------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ----------------------------------- KẾ HOẠCH HỘI GIẢNG Thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ năm học 2011-2012, tổ chuyên môn trường Mầm non Mai Lâm xây dựng kế hoạch hội giảng chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam như sau: 1/ Thời gian Từ ngày 1/11/2011 đến hết ngày 15/11/2011. 2/ Thành phần tham dự Giáo viên...

kế hoạch bồi dưỡng CNTT

PHÒNG GD & ĐT H.ĐÔNG ANH TRƯỜNG MẦM NON MAI LÂM ------------------------- Số : / KH – MN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -- --------------------------------- ...

Bồi dưỡng thường xuyên

PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN ĐÔNG ANH TRƯỜNG MẦM NON MAI LÂM KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN Năm học 2011-2012 Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của trường mầm non Mai Lâm về việc tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên trong nhà trường. Tổ chuyên môn dự thảo kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2011-2012 nội dung cụ thể như sau: I/ NỘI DUNG BỒI DƯỠNG - Bồi dưỡng về các hình thức GDMN, phương pháp dạy học tích cực. - Tổ...

Mẫu kế hoạch tổ chuyên môn

PHÒNG GD & ĐT H. ĐÔNG ANH TRƯỜNG MẦM NON MAI LAM KẾ HOẠCH TỔ…….. NĂM HỌC 2011-2012 A- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA KHỐI 1- Thuận lợi: 2- Khó khăn: B- KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ: I- Công tác chính trị, tư tưởng, đạo...

Lịch phân công giáo viên

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG ANH TRƯỜNG MẦM NON MAI LÂM LỊCH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN- Mẫu giáo Mùa đông Cô A Cô B Cô C 7h Mở cửa thông thoáng phòng học 7h 15- 8h 30 Đón trẻ - Đón trẻ vào lớp - Trao đổi thông tin với PHHS - Kiểm tra đồ dùng dạy học (cô trẻ). - Thể dục buổi sáng. - ...