Chào mừng quý vị đến với website của Trường mầm non Mai lâm- Đông Anh- Hà Nội...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

hướng dẫn nộp hồ sơ thi đua

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔNG ANH PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 126 /PGD&ĐT V/v: Hướng dẫn nộp hồ sơ thi đua năm học 2011 – 2012. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Đông Anh, ngày 08 tháng 5 năm 2012 Kính gửi: Ban giám hiệu các trường Mầm non, Tiểu học, Chuyên biệt và THCS. Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP...

Danh hiệu thi đua

CÁC LOẠI DANH HIỆU THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG I. Danh hiệu thi đua: A. Tên Danh hiệu thi đua đối với cá nhân gồm có: a) “Lao động tiên tiến” b) “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” c) “Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố” d) “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” B. Tên Danh hiệu thi đua đối với tập thể gồm có: a) “Tập thể lao động tiên tiến” b) “Tập thể lao động xuất sắc” (Lưu ý không có danh hiệu“ Tập thể...

Hướng dẫn SKKN

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔNG ANH PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 49 /PGD&ĐT V/v: Hướng dẫn chấm và thu nộp sáng kiến kinh nghiệm năm học 2011 – 2012. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Đông Anh, ngày 05 tháng 3 năm 2012 Kính gửi: BGH các trường Mầm non, Tiểu học, Chuyên biệt và THCS Thực hiện công văn số 7974/SGD&ĐT-KHCN...

Cách xác định MĐYC bài soạn

CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT Chủ đề nhánh : Mẫu giáo bé: Chú bướm dễ thương Mẫu giáo nhỡ : Một số con côn trùng bé biết ...

Cấu trúc bài soạn mầm non

CẤU TRÚC BÀI SOẠN Thời gian Tên hoạt động Mục đích- yêu cầu Chuẩn bị Cách tiến hành Lưu ý Thứ 5 30/4/2010 HĐH LQVH Truyện: “Ba cô gái” ( Trẻ chưa biết) 1. Kiến thức: - - 2. Kỹ năng: - - 3. Thái độ: - - 1. Đồ dùng * Đồ dùng của cô: - - - * Đồ dùng của trẻ - - - 2. Địa điểm: Trong...