Chào mừng quý vị đến với website của Trường mầm non Mai lâm- Đông Anh- Hà Nội...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN

ĐẢNG ỦY XÃ MAI LÂM CHI BỘ TR MN MAI LÂM DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN STT HỌ VÀ TÊN SINH NĂM CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI 1 Trương Thị Chanh 1962 Bí thư chi bộ 01275957408 2 Ngô Thị Lệ Thanh 1973 Đảng viên 01662087534 3 Lê Thị Minh Hảo 1978 Đảng viên 01698145619 4 Bùi Thị Xuân 1958 Đảng viên 0973516322 5 Chử Thị Bích Thể 1968 Đảng viên 0976759604 6 Chử Thị Tố Nga 1980 Đảng viên 01676374764 7 Tạ Thị Giới 1978 Đảng viên ...