Chào mừng quý vị đến với website của Trường mầm non Mai lâm- Đông Anh- Hà Nội...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Giới thiệu về trường Mầm non Mai Lâm

Trường mầm non Mai Lâm- xã mai Lâm- Huyện Đông Anh- Hà Nội - Tổng diện tích 8525 m2 với 13 phòng học và các phòng chức năng, hệ thống bếp một chiều và các trang thiết bị phục vụ cho công tác chăm sóc giáo dục đảm bảo theo yêu cầu của trường chuẩn Quốc gia. - Tổng số CB-GV-NVlà 45 - BGH: 3 đ/c ( Trình độ trên chuẩn đạt 100%). - Giáo viên- NV: 42 đ/c (Trình độ trên chuẩn là 39,4%) - Tổng số học sinh...