Chào mừng quý vị đến với website của Trường mầm non Mai lâm- Đông Anh- Hà Nội...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Bài viết > Thời khóa biểu >

Thời khóa biểu trường Mầm non Mai Lâm

PHÒNG GD VÀ ĐT HUYỆN ĐÔNG ANH

TRƯỜNG MẦM NON MAI LÂM

THỜI KHÓA BIỂU- NĂM HỌC 2012-2013


Thứ

Khối lớn

Khối nhỡ

Khối bé

Nhà trẻ

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Hai

HĐ Phát triển Vận động
 

- Rèn kỹ năng vận động
( Hướng dẫn TC mới). 

- Rèn KN vệ sinh

HĐTạo Hình

 

- Rèn kỹ năng tạo hình
( Hướng dẫn TC mới).

- Rèn thao tác vệ sinh

HĐ LQ với Văn học

- Đọc thơ, ca dao đồng dao.

 (Hướng dẫn TC mới). 

- Dạy trẻ  thao tác vệ sinh.

HĐ Phát triển vận động

Dạy, rèn kỹ năng thao tác  vệ sinh

- Hướng dẫn TC mới. 

Ba

HĐ khám phá 

HĐ LQ với Văn học
 

HĐ LQ với Toán
 

Ôn kiến thức toán

- Đi dạo đi thăm (tuần 3/ tháng)

HĐ Phát triển Vận động

- HĐ GD Âm nhạc

Nhận biết tập nói

- Tập đọc thơ
- Đi dạo đi thăm (tuần 3/ tháng)

HĐ LQ với Toán
 

Sử dụng vở bé làm quen với toán 
 

HĐ Phát triển Vận động

- HĐ GD Âm nhạc

Hoạt động khám phá 

Sử dụng vở trò chơi học tập 

- HĐ GD Âm nhạc
 

- Hát bài hát trong chủ điểm.

Năm

HĐ Làm quen chữ viết
 

Ôn chữ cái

- Đi dạo đi thăm (tuần 3/ tháng)

Hoạt động khám phá
 

Sử dụng vở trò chơi học tập
 

HĐ LQ với Toán
 

Ôn kiến thức toán
 - Đi dạo đi thăm (tuần 3/ tháng)

- HĐ nhận biết phân biệt.

( HĐ Tạo hình).

( HĐ với đồ vật)

- Rèn kỹ năng tạo hình

Sáu

 
- HĐ Tạo Hình
 
 

- HĐ GD Âm nhạc
- Nêu gương bé ngoan

HĐ LQ với Văn học

- Biểu diễn văn nghệ
- Nêu gương bé ngoan

HĐ Tạo Hình


 

- Biểu diễn văn nghệ
- Nêu gương bé ngoan

HĐ LQ với Văn học

- Biểu diễn văn nghệ
- Nêu gương bé ngoan

Bảy

Ôn tập LQ với chữ viết.

- Trò chơi với chữ cái.

- Tập tô chữ cái.

- Tổ chức HĐG.

- TC dân gian

- Văn nghệ.

 Ôn bài

T1: Toán

T2: Khám phá

T3: Văn học

T4: Tạo hình

- Tổ chức HĐG.

- TC dân gian

- Văn nghệ.

 Ôn bài

T1: Khám phá

T2: Toán

T3: Tạo hình

T4: Văn học

- Tổ chức HĐG.

- TC dân gian

- Văn nghệ.

 Ôn bài

T1: NB tập nói

T2: NB phân biệt

T3: Văn học

T4: Tạo hình

- Tổ chức HĐG.

- TC dân gian

- Văn nghệ.

 

 

PHÒNG GD VÀ ĐT HUYỆN ĐÔNG ANH

TRƯỜNG MẦM NON MAI LÂM

 

 

THỜI KHÓA BIỂU- NĂM HỌC 2012-2013

Khối Mẫu giáo lớn

 

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Hoạt động sáng

HĐ Phát triển Vận động

HĐ khám phá 

HĐ LQ với Toán

HĐ Làm quen chữ viết

- HĐ Tạo Hình

Ôn tập LQ với chữ viết.

- Trò chơi với chữ cái.

- Tập tô chữ cái.

Hoạt động chiều

Rèn kỹ năng vận động
( Hướng dẫn TC mới) . 

- Rèn kỹ năng vệ sinh

HĐ LQ với Văn học

Sử dụng vở bé làm quen với toán 

Ôn chữ cái

- Đi dạo đi thăm (tuần 3/ tháng)

- HĐ GD Âm nhạc
- Nêu gương bé ngoan

- Tổ chức HĐG.

- TC dân gian

- Văn nghệ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD VÀ ĐT HUYỆN ĐÔNG ANH

TRƯỜNG MẦM NON MAI LÂM

 

 

THỜI KHÓA BIỂU- NĂM HỌC 2012-2013

Khối Mẫu giáo Nhỡ

 

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Hoạt động sáng

HĐTạo Hình

 

HĐ LQ với Toán
 

HĐ Phát triển Vận động

Hoạt động khám phá
 

HĐ LQ với Văn học

Ôn bài

T1: Toán

T2: Khám phá

T3: Văn học

T4: Tạo hình

Hoạt động chiều

- Rèn kỹ năng tạo hình

( Hướng dẫn TC mới). 
-  Rèn thao tác Vệ sinh

 

Ôn kiến thức toán

- Đi dạo đi thăm (tuần 3/ tháng)

- HĐ GD Âm nhạc

Sử dụng vở trò chơi học tập

- Biểu diễn văn nghệ
- Nêu gương bé ngoan

- Tổ chức HĐG.

- TC dân gian

- Văn nghệ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD VÀ ĐT HUYỆN ĐÔNG ANH

TRƯỜNG MẦM NON MAI LÂM

 

 

THỜI KHÓA BIỂU- NĂM HỌC 2012-2013

Khối Mẫu giáo Bé

 

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Hoạt động sáng

HĐ LQ với Văn học

HĐ Phát triển Vận động

Hoạt động khám phá 

HĐ LQ với Toán
 

HĐ LQ với Văn học

Ôn bài

T1: Khám phá

T2: Toán

T3: tạo hình

T4: Văn học

Hoạt động chiều

- Đọc thơ, ca dao đồng dao.

 (Hướng dẫn TC mới). 

- Dạy trẻ  thao tác vệ sinh.

- HĐ GD Âm nhạc

Sử dụng vở trò chơi học tập 

Ôn kiến thức toán
 - Đi dạo đi thăm (tuần 3/ tháng)

- Biểu diễn văn nghệ
- Nêu gương bé ngoan

- Tổ chức HĐG.

- TC dân gian

- Văn nghệ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD VÀ ĐT HUYỆN ĐÔNG ANH

TRƯỜNG MẦM NON MAI LÂM

 

 

THỜI KHÓA BIỂU- NĂM HỌC 2012-2013

Khối Nhà trẻ

 

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Hoạt động sáng

HĐ Phát triển vận động

Nhận biết tập nói

- HĐ GD Âm nhạc
 

- HĐ nhận biết phân biệt.

( HĐ Tạo hình).

( HĐ với đồ vật)

HĐ LQ với Văn học

Ôn bài

T1: NB tập nói

T2: NB phân biệt

T3: Văn học

T4: Tạo hình

Hoạt động chiều

Dạy, rèn kỹ năng thao tác  vệ sinh

- Hướng dẫn TC mới. 

- Tập đọc thơ
- Đi dạo đi thăm (tuần 3/ tháng)

- Hát bài hát trong chủ điểm.

- Rèn kỹ năng tạo hình

- Biểu diễn văn nghệ
- Nêu gương bé ngoan

- Tổ chức HĐG.

- TC dân gian

- Văn nghệ.

 

 


Nhắn tin cho tác giả
Ngô Thị Lệ Thanh @ 16:28 12/07/2012
Số lượt xem: 2000
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến