Chào mừng quý vị đến với website của Trường mầm non Mai lâm- Đông Anh- Hà Nội...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Gốc > Dữ liệu chuyên môn > (4 thư mục)


Lớp 3 tuổi (41 bài)
Word-logo-small

HOẠT ĐỘNG GÓC 24 - 36 THÁNG

Ngày gửi: 2012-11-29 22:20:28

Word-logo-small

GIÁO ÁN QUẢ THỊ

Ngày gửi: 2012-11-29 22:19:23

Word-logo-small

SOAN BAI NHUNG CON VAT DANG Y...

Ngày gửi: 2012-11-27 19:58:05

Word-logo-small

SOAN BAI - CHU DE NHUNG CON V...

Ngày gửi: 2012-11-27 19:57:27


Lớp 4 tuổi (20 bài)
Word-logo-small

MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ TRƯỜNG MẦM NON

Ngày gửi: 2012-11-26 21:41:50

Word-logo-small

MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ THỰC VẬT

Ngày gửi: 2012-11-26 21:41:31

Word-logo-small

MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ TẾT VÀ MÙA XUÂN

Ngày gửi: 2012-11-26 21:40:55

Word-logo-small

MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ QUÊ HƯƠNG - T...

Ngày gửi: 2012-11-26 21:40:33


Lớp 5 tuổi (22 bài)
Word-logo-small

KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NGHỀ NGHIỆP

Ngày gửi: 2012-11-25 08:31:40

Word-logo-small

LQVT: SỐ 7TIẾT 1

Ngày gửi: 2012-11-25 08:30:20

Word-logo-small

LQVT: SỐ 9 TIẾT 3

Ngày gửi: 2012-11-25 08:28:53

Word-logo-small

LQCC: CHỮ U-Ư

Ngày gửi: 2012-11-25 08:27:57


Word-logo-small

Bang quy dinh cac goc

Ngày gửi: 2012-12-05 16:05:22

Word-logo-small

Flash

Ngày gửi: 2012-09-26 12:27:57

Word-logo-small

Chuyển đổi - ứng dụng CNTT

Ngày gửi: 2011-10-15 11:45:38

Word-logo-small

Đánh giá trẻ cuối chủ đề

Ngày gửi: 2011-10-06 04:06:27