Chào mừng quý vị đến với website của Trường mầm non Mai lâm- Đông Anh- Hà Nội...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

No_photof
Họ và tên Chử Thị Tố Nga
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mầm non Mai Lâm
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 95 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Ngọc Điệp
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mầm non Mai Lâm
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 100 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Đỗ Thúy Hằng
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mầm non Mai Lâm
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 100 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Thu Phương
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mầm non Mai Lâm
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 100 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Ngô Thị Thanh Huyền
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mầm non Mai Lâm
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đặng Hồng Xuyến
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/Hong-xuyen150288
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mầm non Mai Lâm
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 292659 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đỗ Thị Hương
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mầm non Mai Lâm
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 99 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thi Mai
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/ngthimai_87
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mầm non Mai Lâm
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 80437 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Thùy Trang
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mầm non Mai Lâm
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 89 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Ngô Thị Lệ Thanh
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/thanh12c
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mầm non Mai Lâm
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 127916 (xem chi tiết)